کمترین: 
2.11
بیشترین: 
1366.03
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1348.96
زمان: 
11/5 23:55
قیمت اونس طلا امروز 5 بهمن 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 5 بهمن 1396 , 1348.96 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399