کمترین: 
1470000
بیشترین: 
1480000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1470000
زمان: 
11/4 16:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 4 بهمن 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 1470000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 13:18","price":1476000},{"date":"1396/11/04 14:36","price":1480000},{"date":"1396/11/04 16:00","price":1470000}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399