کمترین: 
4
بیشترین: 
4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4
زمان: 
11/4 13:00
قیمت دینار عراق امروز 4 بهمن 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 13:00","price":4}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399