کمترین: 
1487000
بیشترین: 
1492000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1487000
زمان: 
11/4 16:00
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 4 بهمن 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 4 بهمن 1396 , 1487000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 13:00","price":1491000},{"date":"1396/11/04 13:18","price":1490000},{"date":"1396/11/04 14:36","price":1492000},{"date":"1396/11/04 16:00","price":1487000}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399