کمترین: 
558
بیشترین: 
585
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
575
زمان: 
11/4 13:50
قیمت کرون سوئد امروز 4 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 4 بهمن 1396 , 575 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 10:20","price":558},{"date":"1396/11/04 10:30","price":559},{"date":"1396/11/04 12:10","price":558},{"date":"1396/11/04 12:40","price":575},{"date":"1396/11/04 13:00","price":585},{"date":"1396/11/04 13:20","price":572},{"date":"1396/11/04 13:50","price":575}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399