کمترین: 
53
بیشترین: 
53
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
53
زمان: 
11/4 09:10
قیمت افغانی امروز 4 بهمن 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 53 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 09:10","price":53}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399