کمترین: 
99271.4
بیشترین: 
99598.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
99522.2
زمان: 
11/4 12:40
قیمت شاخص بورس امروز 4 بهمن 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 99522.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 09:10","price":99271.4},{"date":"1396/11/04 09:20","price":99354.6},{"date":"1396/11/04 12:10","price":99598.9},{"date":"1396/11/04 12:20","price":99590.6},{"date":"1396/11/04 12:30","price":99569.8},{"date":"1396/11/04 12:40","price":99522.2}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398