کمترین: 
8.73
بیشترین: 
8.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8.99
زمان: 
11/4 16:32
قیمت ذغال سنگ امروز 4 بهمن 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 8.99 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 04:32","price":8.73},{"date":"1396/11/04 16:32","price":8.99}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399