کمترین: 
760.2
بیشترین: 
763.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
763.2
زمان: 
11/4 09:10
قیمت درام ارمنستان امروز 4 بهمن 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 4 بهمن 1396 , 763.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:40","price":760.2},{"date":"1396/11/04 01:10","price":761},{"date":"1396/11/04 09:10","price":763.2}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399