کمترین: 
2157.7
بیشترین: 
2173
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2173
زمان: 
11/4 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 4 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 4 بهمن 1396 , 2173 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:40","price":2166.6},{"date":"1396/11/04 01:10","price":2157.7},{"date":"1396/11/04 09:10","price":2173}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399