کمترین: 
64.7
بیشترین: 
65.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.2
زمان: 
11/4 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 4 بهمن 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 65.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:40","price":64.7},{"date":"1396/11/04 01:10","price":64.9},{"date":"1396/11/04 09:10","price":65.2}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399