کمترین: 
11483.4
بیشترین: 
11583.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11583.6
زمان: 
11/4 09:10
قیمت بات تایلند امروز 4 بهمن 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 4 بهمن 1396 , 11583.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:40","price":11483.4},{"date":"1396/11/04 01:10","price":11522.5},{"date":"1396/11/04 09:10","price":11583.6}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399