کمترین: 
929.7
بیشترین: 
937.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
937.3
زمان: 
11/4 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 4 بهمن 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 937.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:40","price":929.7},{"date":"1396/11/04 01:10","price":933.8},{"date":"1396/11/04 09:10","price":937.3}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399