کمترین: 
468.6
بیشترین: 
469.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
469.7
زمان: 
11/4 09:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 4 بهمن 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 469.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:40","price":468.6},{"date":"1396/11/04 01:10","price":469.1},{"date":"1396/11/04 09:10","price":469.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398