کمترین: 
2772.4
بیشترین: 
2792.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2792.8
زمان: 
11/4 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 4 بهمن 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 4 بهمن 1396 , 2792.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:40","price":2772.4},{"date":"1396/11/04 01:10","price":2783.4},{"date":"1396/11/04 09:10","price":2792.8}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399