کمترین: 
3309.6
بیشترین: 
3317.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3317.2
زمان: 
11/4 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 4 بهمن 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 4 بهمن 1396 , 3317.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:40","price":3312.7},{"date":"1396/11/04 01:10","price":3309.6},{"date":"1396/11/04 09:10","price":3317.2}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399