کمترین: 
57.3
بیشترین: 
57.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.7
زمان: 
11/4 09:10
قیمت روپیه هند امروز 4 بهمن 1396
قیمت روپیه هنددر تاریخ 4 بهمن 1396 , 57.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:40","price":57.3},{"date":"1396/11/04 01:10","price":57.5},{"date":"1396/11/04 09:10","price":57.7}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399