کمترین: 
307.6
بیشترین: 
310.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
310.2
زمان: 
11/4 09:10
قیمت دینار عراق امروز 4 بهمن 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 310.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:40","price":307.7},{"date":"1396/11/04 01:10","price":307.6},{"date":"1396/11/04 09:10","price":310.2}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399