کمترین: 
9527.7
بیشترین: 
9550.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9550.4
زمان: 
11/4 09:10
قیمت ریال عمان امروز 4 بهمن 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 4 بهمن 1396 , 9550.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:40","price":9527.7},{"date":"1396/11/04 01:10","price":9537.1},{"date":"1396/11/04 09:10","price":9550.4}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399