کمترین: 
1006.5
بیشترین: 
1008.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1008.9
زمان: 
11/4 09:10
قیمت ریال قطر امروز 4 بهمن 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 4 بهمن 1396 , 1008.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:40","price":1006.5},{"date":"1396/11/04 01:10","price":1007.5},{"date":"1396/11/04 09:10","price":1008.9}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399