کمترین: 
977
بیشترین: 
979.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
979.3
زمان: 
11/4 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 4 بهمن 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 4 بهمن 1396 , 979.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:40","price":977},{"date":"1396/11/04 01:10","price":977.9},{"date":"1396/11/04 09:10","price":979.3}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399