کمترین: 
12174
بیشترین: 
12226.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12226.6
زمان: 
11/4 09:10
قیمت دینار کویت امروز 4 بهمن 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 12226.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:40","price":12174},{"date":"1396/11/04 01:10","price":12186.5},{"date":"1396/11/04 09:10","price":12226.6}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399