کمترین: 
465.3
بیشترین: 
470.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
470.2
زمان: 
11/4 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 4 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 470.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:40","price":465.3},{"date":"1396/11/04 01:10","price":466.8},{"date":"1396/11/04 09:10","price":470.2}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399