کمترین: 
601.4
بیشترین: 
607.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
607.8
زمان: 
11/4 09:10
قیمت کرون دانمارک امروز 4 بهمن 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 607.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:40","price":601.4},{"date":"1396/11/04 01:10","price":604.2},{"date":"1396/11/04 09:10","price":607.8}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399