کمترین: 
455.3
بیشترین: 
459.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
459.4
زمان: 
11/4 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 4 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 4 بهمن 1396 , 459.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:40","price":455.3},{"date":"1396/11/04 01:10","price":457.1},{"date":"1396/11/04 09:10","price":459.4}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399