کمترین: 
3803.1
بیشترین: 
3846
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3846
زمان: 
11/4 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 4 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 3846 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:40","price":3803.1},{"date":"1396/11/04 01:10","price":3813.3},{"date":"1396/11/04 09:10","price":3846}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399