کمترین: 
2933.8
بیشترین: 
2959.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2959.5
زمان: 
11/4 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 4 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 4 بهمن 1396 , 2959.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:40","price":2933.8},{"date":"1396/11/04 01:10","price":2944.6},{"date":"1396/11/04 09:10","price":2959.5}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399