کمترین: 
3306.7
بیشترین: 
3343.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3343.1
زمان: 
11/4 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 4 بهمن 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 4 بهمن 1396 , 3343.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:40","price":3306.7},{"date":"1396/11/04 01:10","price":3310},{"date":"1396/11/04 09:10","price":3343.1}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399