کمترین: 
571.9
بیشترین: 
574.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
574.6
زمان: 
11/4 09:10
قیمت یوان چین امروز 4 بهمن 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 4 بهمن 1396 , 574.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:40","price":571.9},{"date":"1396/11/04 01:10","price":573},{"date":"1396/11/04 09:10","price":574.6}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398