کمترین: 
997.6
بیشترین: 
999.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
999.9
زمان: 
11/4 09:10
قیمت درهم امارات امروز 4 بهمن 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 999.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:40","price":997.6},{"date":"1396/11/04 01:10","price":998.6},{"date":"1396/11/04 09:10","price":999.9}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399