کمترین: 
5077.6
بیشترین: 
5153.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5153.6
زمان: 
11/4 09:10
قیمت پوند امروز 4 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 4 بهمن 1396 , 5153.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:40","price":5077.6},{"date":"1396/11/04 01:10","price":5129.3},{"date":"1396/11/04 09:10","price":5153.6}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399