کمترین: 
4476.1
بیشترین: 
4524.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4524.3
زمان: 
11/4 09:10
قیمت یورو امروز 4 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 4 بهمن 1396 , 4524.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:40","price":4476.1},{"date":"1396/11/04 01:10","price":4497.3},{"date":"1396/11/04 09:10","price":4524.3}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399