کمترین: 
3663.5
بیشترین: 
3672.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3672.1
زمان: 
11/4 09:10
قیمت دلار امروز 4 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 4 بهمن 1396 , 3672.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:40","price":3663.5},{"date":"1396/11/04 01:10","price":3667},{"date":"1396/11/04 09:10","price":3672.1}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399