پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
642567
بیشترین: 
647891
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
647226
زمان: 
11/4 17:05
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 4 بهمن 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 647226 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:35","price":646060},{"date":"1396/11/04 01:05","price":644078},{"date":"1396/11/04 11:30","price":645488},{"date":"1396/11/04 11:35","price":644505},{"date":"1396/11/04 11:50","price":642617},{"date":"1396/11/04 12:00","price":642567},{"date":"1396/11/04 12:15","price":642896},{"date":"1396/11/04 12:25","price":644648},{"date":"1396/11/04 12:30","price":643610},{"date":"1396/11/04 12:35","price":643939},{"date":"1396/11/04 12:40","price":643753},{"date":"1396/11/04 12:50","price":643044},{"date":"1396/11/04 12:55","price":642996},{"date":"1396/11/04 13:05","price":643901},{"date":"1396/11/04 13:10","price":643665},{"date":"1396/11/04 13:15","price":643946},{"date":"1396/11/04 13:25","price":643708},{"date":"1396/11/04 13:35","price":644376},{"date":"1396/11/04 13:45","price":644847},{"date":"1396/11/04 13:50","price":644608},{"date":"1396/11/04 14:00","price":645408},{"date":"1396/11/04 14:05","price":645031},{"date":"1396/11/04 14:10","price":645841},{"date":"1396/11/04 14:20","price":645604},{"date":"1396/11/04 14:25","price":644613},{"date":"1396/11/04 14:35","price":645129},{"date":"1396/11/04 14:40","price":645791},{"date":"1396/11/04 14:45","price":645652},{"date":"1396/11/04 14:50","price":645368},{"date":"1396/11/04 14:55","price":645657},{"date":"1396/11/04 15:05","price":645607},{"date":"1396/11/04 15:10","price":645702},{"date":"1396/11/04 15:20","price":645937},{"date":"1396/11/04 15:35","price":645224},{"date":"1396/11/04 15:40","price":644847},{"date":"1396/11/04 15:50","price":645320},{"date":"1396/11/04 16:00","price":645886},{"date":"1396/11/04 16:05","price":646128},{"date":"1396/11/04 16:10","price":645891},{"date":"1396/11/04 16:15","price":646365},{"date":"1396/11/04 16:20","price":646085},{"date":"1396/11/04 16:25","price":646130},{"date":"1396/11/04 16:35","price":646939},{"date":"1396/11/04 16:40","price":647891},{"date":"1396/11/04 16:45","price":647319},{"date":"1396/11/04 16:50","price":646891},{"date":"1396/11/04 16:55","price":646798},{"date":"1396/11/04 17:05","price":647226}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398