پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
144152
بیشترین: 
145537
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
144845
زمان: 
11/4 21:20
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 4 بهمن 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 4 بهمن 1396 , 144845 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:35","price":144152},{"date":"1396/11/04 01:05","price":144268},{"date":"1396/11/04 10:05","price":144637},{"date":"1396/11/04 11:15","price":144614},{"date":"1396/11/04 11:20","price":144729},{"date":"1396/11/04 11:30","price":144475},{"date":"1396/11/04 11:35","price":144429},{"date":"1396/11/04 11:40","price":144498},{"date":"1396/11/04 11:50","price":144429},{"date":"1396/11/04 12:15","price":144522},{"date":"1396/11/04 12:25","price":144683},{"date":"1396/11/04 12:35","price":144706},{"date":"1396/11/04 12:40","price":144775},{"date":"1396/11/04 12:50","price":144845},{"date":"1396/11/04 12:55","price":144891},{"date":"1396/11/04 13:05","price":144960},{"date":"1396/11/04 13:10","price":144937},{"date":"1396/11/04 13:15","price":144891},{"date":"1396/11/04 13:25","price":144868},{"date":"1396/11/04 13:30","price":144937},{"date":"1396/11/04 13:35","price":145053},{"date":"1396/11/04 13:45","price":145214},{"date":"1396/11/04 13:50","price":145029},{"date":"1396/11/04 14:00","price":145237},{"date":"1396/11/04 14:10","price":145353},{"date":"1396/11/04 14:20","price":145537},{"date":"1396/11/04 14:25","price":145330},{"date":"1396/11/04 14:35","price":145168},{"date":"1396/11/04 14:40","price":145191},{"date":"1396/11/04 14:45","price":145214},{"date":"1396/11/04 14:50","price":145353},{"date":"1396/11/04 14:55","price":145260},{"date":"1396/11/04 15:05","price":145237},{"date":"1396/11/04 15:10","price":145260},{"date":"1396/11/04 15:15","price":145214},{"date":"1396/11/04 15:20","price":145260},{"date":"1396/11/04 15:25","price":145283},{"date":"1396/11/04 15:35","price":145330},{"date":"1396/11/04 15:55","price":145076},{"date":"1396/11/04 16:00","price":145122},{"date":"1396/11/04 16:05","price":145099},{"date":"1396/11/04 16:10","price":145145},{"date":"1396/11/04 16:15","price":145168},{"date":"1396/11/04 16:20","price":145260},{"date":"1396/11/04 16:25","price":145283},{"date":"1396/11/04 16:30","price":145330},{"date":"1396/11/04 16:35","price":145353},{"date":"1396/11/04 16:40","price":145330},{"date":"1396/11/04 16:45","price":145260},{"date":"1396/11/04 16:55","price":145191},{"date":"1396/11/04 17:05","price":145306},{"date":"1396/11/04 17:10","price":145283},{"date":"1396/11/04 17:15","price":145260},{"date":"1396/11/04 17:20","price":145330},{"date":"1396/11/04 17:30","price":145283},{"date":"1396/11/04 17:40","price":145330},{"date":"1396/11/04 17:45","price":145306},{"date":"1396/11/04 17:50","price":145237},{"date":"1396/11/04 17:55","price":145306},{"date":"1396/11/04 18:05","price":145376},{"date":"1396/11/04 18:10","price":145422},{"date":"1396/11/04 18:15","price":145330},{"date":"1396/11/04 18:20","price":145306},{"date":"1396/11/04 18:25","price":145260},{"date":"1396/11/04 18:30","price":145237},{"date":"1396/11/04 18:35","price":145214},{"date":"1396/11/04 18:40","price":145145},{"date":"1396/11/04 18:50","price":144914},{"date":"1396/11/04 18:55","price":144891},{"date":"1396/11/04 19:00","price":144914},{"date":"1396/11/04 19:05","price":144937},{"date":"1396/11/04 19:10","price":144983},{"date":"1396/11/04 19:15","price":145029},{"date":"1396/11/04 19:20","price":144914},{"date":"1396/11/04 19:25","price":144891},{"date":"1396/11/04 19:30","price":144845},{"date":"1396/11/04 19:35","price":144822},{"date":"1396/11/04 19:40","price":144729},{"date":"1396/11/04 19:50","price":144706},{"date":"1396/11/04 19:55","price":144752},{"date":"1396/11/04 20:00","price":144799},{"date":"1396/11/04 20:05","price":144891},{"date":"1396/11/04 20:10","price":144660},{"date":"1396/11/04 20:15","price":144568},{"date":"1396/11/04 20:20","price":144637},{"date":"1396/11/04 20:25","price":144660},{"date":"1396/11/04 20:35","price":144775},{"date":"1396/11/04 20:40","price":144752},{"date":"1396/11/04 20:45","price":144683},{"date":"1396/11/04 20:50","price":144706},{"date":"1396/11/04 20:55","price":144752},{"date":"1396/11/04 21:00","price":144775},{"date":"1396/11/04 21:05","price":144868},{"date":"1396/11/04 21:10","price":144822},{"date":"1396/11/04 21:15","price":144868},{"date":"1396/11/04 21:20","price":144845}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398