کمترین: 
2750
بیشترین: 
2790
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2790
زمان: 
11/4 01:10
قیمت منات آذربایجان امروز 4 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 4 بهمن 1396 , 2790 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:30","price":2750},{"date":"1396/11/04 01:10","price":2790}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399