کمترین: 
76
بیشترین: 
88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
88
زمان: 
11/4 13:00
قیمت روبل روسیه امروز 4 بهمن 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:30","price":76},{"date":"1396/11/04 01:10","price":77},{"date":"1396/11/04 13:00","price":88}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398