کمترین: 
153
بیشترین: 
156
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
155
زمان: 
11/4 15:30
قیمت بات تایلند امروز 4 بهمن 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 4 بهمن 1396 , 155 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:30","price":153},{"date":"1396/11/04 01:10","price":156},{"date":"1396/11/04 15:30","price":155}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399