کمترین: 
1224
بیشترین: 
1243
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1232
زمان: 
11/4 11:50
قیمت رینگیت مالزی امروز 4 بهمن 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 1232 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:30","price":1243},{"date":"1396/11/04 01:10","price":1224},{"date":"1396/11/04 10:20","price":1228},{"date":"1396/11/04 11:50","price":1232}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399