کمترین: 
579
بیشترین: 
583
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
580
زمان: 
11/4 12:50
قیمت کرون نروژ امروز 4 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 580 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:30","price":582},{"date":"1396/11/04 01:10","price":581},{"date":"1396/11/04 10:10","price":579},{"date":"1396/11/04 10:20","price":581},{"date":"1396/11/04 10:30","price":583},{"date":"1396/11/04 12:20","price":582},{"date":"1396/11/04 12:50","price":580}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399