کمترین: 
755
بیشترین: 
763
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
760
زمان: 
11/4 13:00
قیمت کرون دانمارک امروز 4 بهمن 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 760 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:30","price":755},{"date":"1396/11/04 01:10","price":763},{"date":"1396/11/04 10:10","price":762},{"date":"1396/11/04 10:20","price":760},{"date":"1396/11/04 12:20","price":759},{"date":"1396/11/04 13:00","price":760}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398