کمترین: 
11700
بیشترین: 
11900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11900
زمان: 
11/4 01:10
قیمت ریال عمان امروز 4 بهمن 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 4 بهمن 1396 , 11900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:30","price":11700},{"date":"1396/11/04 01:10","price":11900}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399