کمترین: 
1197
بیشترین: 
1205
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1200
زمان: 
11/4 13:00
قیمت ریال قطر امروز 4 بهمن 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 4 بهمن 1396 , 1200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:30","price":1200},{"date":"1396/11/04 01:10","price":1197},{"date":"1396/11/04 12:10","price":1205},{"date":"1396/11/04 13:00","price":1200}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399