کمترین: 
14800
بیشترین: 
14875
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14850
زمان: 
11/4 13:10
قیمت دینار کویت امروز 4 بهمن 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 14850 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:30","price":14800},{"date":"1396/11/04 01:10","price":14845},{"date":"1396/11/04 12:10","price":14875},{"date":"1396/11/04 13:10","price":14850}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399