کمترین: 
4870
بیشترین: 
4910
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4870
زمان: 
11/4 13:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 4 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 4870 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:30","price":4900},{"date":"1396/11/04 01:10","price":4897},{"date":"1396/11/04 10:10","price":4903},{"date":"1396/11/04 10:30","price":4910},{"date":"1396/11/04 11:50","price":4900},{"date":"1396/11/04 12:10","price":4907},{"date":"1396/11/04 13:00","price":4870}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399