کمترین: 
3490
بیشترین: 
3550
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3550
زمان: 
11/4 11:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 4 بهمن 1396
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 4 بهمن 1396 , 3550 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:30","price":3500},{"date":"1396/11/04 01:10","price":3490},{"date":"1396/11/04 11:00","price":3550}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399