کمترین: 
3690
بیشترین: 
3810
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3790
زمان: 
11/4 15:20
قیمت دلار کانادا امروز 4 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 4 بهمن 1396 , 3790 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:30","price":3729},{"date":"1396/11/04 01:10","price":3696},{"date":"1396/11/04 10:10","price":3698},{"date":"1396/11/04 10:20","price":3701},{"date":"1396/11/04 10:30","price":3705},{"date":"1396/11/04 11:10","price":3704},{"date":"1396/11/04 11:40","price":3708},{"date":"1396/11/04 11:50","price":3705},{"date":"1396/11/04 12:10","price":3704},{"date":"1396/11/04 12:20","price":3703},{"date":"1396/11/04 13:00","price":3810},{"date":"1396/11/04 13:10","price":3780},{"date":"1396/11/04 13:20","price":3690},{"date":"1396/11/04 14:00","price":3790},{"date":"1396/11/04 14:10","price":3780},{"date":"1396/11/04 14:30","price":3785},{"date":"1396/11/04 15:20","price":3790}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398