کمترین: 
747
بیشترین: 
767
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
755
زمان: 
11/4 15:30
قیمت یوان چین امروز 4 بهمن 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 4 بهمن 1396 , 755 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:30","price":747},{"date":"1396/11/04 01:10","price":753},{"date":"1396/11/04 10:20","price":766},{"date":"1396/11/04 11:50","price":767},{"date":"1396/11/04 12:10","price":766},{"date":"1396/11/04 14:20","price":765},{"date":"1396/11/04 15:30","price":755}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399