کمترین: 
1227
بیشترین: 
1261
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1255
زمان: 
11/4 13:20
قیمت لیر ترکیه امروز 4 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 1255 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:30","price":1261},{"date":"1396/11/04 01:10","price":1236},{"date":"1396/11/04 10:10","price":1233},{"date":"1396/11/04 11:10","price":1232},{"date":"1396/11/04 11:40","price":1235},{"date":"1396/11/04 11:50","price":1233},{"date":"1396/11/04 12:10","price":1228},{"date":"1396/11/04 12:40","price":1227},{"date":"1396/11/04 13:00","price":1250},{"date":"1396/11/04 13:20","price":1255}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398