کمترین: 
1254
بیشترین: 
1290
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1290
زمان: 
11/4 14:40
قیمت درهم امارات امروز 4 بهمن 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 1290 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:30","price":1260},{"date":"1396/11/04 01:10","price":1255},{"date":"1396/11/04 10:10","price":1257},{"date":"1396/11/04 11:10","price":1255},{"date":"1396/11/04 11:50","price":1254},{"date":"1396/11/04 12:00","price":1255},{"date":"1396/11/04 12:20","price":1254},{"date":"1396/11/04 12:40","price":1285},{"date":"1396/11/04 12:50","price":1280},{"date":"1396/11/04 13:20","price":1290},{"date":"1396/11/04 13:50","price":1285},{"date":"1396/11/04 14:40","price":1290}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398